Danmark er det EU-land, som har rekorden i flest indbrud pr.indbygger, og de mange indbrud kan skyldes mange tætliggende parcelhuse. Danskehuse er nemlig de boliger, som er udsat for flest indbrud, hvis man sammenligner med vores nabolande. Parcelhusene er attraktive for tyvene, da detofte er let for at se, hvornår beboerne ikke er hjemme og f.eks. taget på ferie.

Det positive er dog, at selvom Danmark stadig er det land, hvor der bliver begået flest indbrud, så falder statistikken. Dette viser en ny undersøgelse fra Danmarks Statistik. Danskerne er blevet bedre til at sikre sig mod indbrud, hvilket er en af årsagerne til den faldende kurve.

Danske parcelhuse eret attraktivt mål for indbrudstyve


Selvom kurven er faldende, er det stadig bekymrende, at der er så mangedanske parcelhuse, der bliver ofre for indbrud. En af grundene til at danskeparcelhuse oplever så mange indbrud er, at politiet sjældent formår at fangetyven. Det ville kræve mange flere penge for politiet, hvis de skal haveressourcerne til at finde frem til indbrudstyvene.

Når indbrud sjældent er lig med en straf, bliver denne form for kriminalitet set som værende mere risikofri end andre former for kriminalitet. Det er naturligvis en trist erkendelse, og det er svært for politikerne at ændre dette, selvom de gerne vil. Dog kan danskerne selv gøre nogle ting for at indbrudssikre deres hjem. 

Rekordlave tal for indbrud

Der er helt klart en positiv udvikling i statistikkerne for antal af indbrud pr. indbygger i Danmark, som er faldet drastisk i løbet af de sidste 10 år. Dette skyldes, at danskerne er blevet meget bedre til at sikre dem selv modindbrud. Blandt andet er flere og flere danske hjem en del af Nabohjælp, som eret koncept, der går ud på at holde øjne og øre åbne i sit nabolag.

’Det Kriminalpræventive Råd’ (DKR) beretter om, at mængden af kriminalitet i det hele taget er faldende. Dog er danskernes øgede fokus på indbrudssikring den største del af grunden til den dalende kurve. Danskerne har i løbet af de senere år vist større interesse for at udstyre deres hjem med alarmsystemer og låse, hvilket i højere grad holder tyvene væk.       

Beskyt dit hjem modindbrudstyve inden du tager på ferie

Hvis du ønsker at sikre dit hjem bedre mod indbrudstyve mens du f.eks. er på ferie, behøver det ikke være en omfattende eller bekostelig affære. Få tingkan faktisk gøre dit hjem til et mindre attraktivt mål for indbrudstyve. Detaltafgørende er at signalere, at huset er indbrudssikret og beboet, selvom man er på ferie. Hvis du er væk fra hjemmet i en længere periode, kan du narre tyven til at tro, der er nogen hjemme ved f.eks. at have en bil holdende i indkørsleneller at have automatisk lys til at tænde og slukke.

Derudover hvis du gemmer dine værdigenstande af vejen og lader gardinerne være rullet fra, kan du lave tyven se, at der ikke er noget at komme efter. Hvis du vil have flere gode råd mod indbrudssikring, kan du læse de 17 gode sikringsråd, som låsesmed Bagger Låse & Alarm A/S har listet på deres hjemmeside her: https://bagger-laase.dk/om-os/indbrudstyven.